کمیته پینت بال شمیرانات


پینت بال در ایران

بازی پینت بال در سال 1380 در ایران بنا نهاده شد و بدلیل استقبال قابل توجه این بازی در سال 1381 انجمن پینت بال زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.

 هدف این انجمن رشد و توسعه ورزش پینت بال در تمامی استانها و رده های سنی بالای 11 سال در میان آقایان و بانوان می باشد.